Wdrożenie S&OP – Sales And Operations Planning

Sales and Operations Planning

Głównym zadaniem procesu S&OP jest integracja całej organizacji wokół jednego planu. Proces najczęściej przybiera formę cyklicznych przeglądów planu sprzedaży, planów operacyjnych i finansowych, w trakcie których potwierdza się, że warunki i zasoby organizacji pozwalają na realizację tych planów.

Jak rozpoznać organizację bez S&OP?

Brzmi znajomo? Jeśli tak to S&OP może być odpowiedzią na Twoje problemy!

Dzięki ustrukturyzowanemu, kilkuetapowemu procesowi weryfikacji i analizy danych, potwierdzenia zdolności i zatwierdzenia planu jesteś w stanie uniknąć tych problemów.

S&OP to lepsza synchronizacja i transparentność działań - dla lepszych rezultatów

Wdrożenie S&OP rzadko wymaga wdrożenia dodatkowej i czasochłonnej biurokracji. Większość wymaganych elementów, które wykorzystuje się w procesie najczęściej już funkcjonuje w organizacji, wystarczy je tylko dopracować i zsynchronizować w skutecznie działający proces.

Jeśli chcesz:

Umów bezpłatną konsultację