3 Elementy, Które są Kluczem do Skutecznego Wdrożenia S&OP

3 Elementy, Które są Kluczem do Skutecznego Wdrożenia S&OP

1. Legendarne wsparcie najwyższego kierownictwa.
I nie chodzi tu tylko o dyrektora Supply Chain czy grupy kierowników, ale o prezesa, zarządu czy innej instancji, która faktycznie stoi na czele organizacji, w której wdrażamy proces. Nie wystarczy jedynie przyzwolenie. Potrzebne jest rzeczywiste wsparcie i głębokie zrozumienie, że ten proces jest kluczowy dla organizacji. Nadanie projektowi wdrożenia najwyższego priorytetu jest esencją. Bez tego wsparcia, proces często upada, ponieważ ludzie mają inne priorytety. Pamiętajmy, że osoby zaangażowane w projekt to zazwyczaj osoby o dużej odpowiedzialności w firmie.

2. Jak najszybciej zacząć.
Przeciągające się wdrożenie może prowadzić do demotywacji zespołu. Często trudno ludziom zrozumieć, jak ten proces może im pomóc. Dlatego im szybciej zaczniemy, tym szybciej dostrzegą i zrozumieją korzyści, jakie mogą osiągnąć zarówno oni, jak i cała firma.

3. Komunikacja.
Należy jasno komunikować, że początkowy proces i przedstawiane materiały mogą wydawać się niekompletne czy niedoskonałe. I to jest w porządku! Chodzi o to, aby rozpocząć jak najszybciej, nawet jeśli nie jesteśmy w 100% gotowi, i systematycznie się doskonalić. Bez tej komunikacji, zwłaszcza w kierunku najwyższego kierownictwa, które musi zrozumieć i zaakceptować początkowe niedoskonałości, zaangażowane osoby mogą szybko stracić zapał i kwestionować sens całego przedsięwzięcia.