Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami

Na szczęście jest na to sposób – odpowiednie ustawienie zarządzania procesami przy zastosowaniu zestawu prostych narzędzi, które dopasowuję do specyfiki klienta.

Wiem, jak stworzyć system zarządzania procesami, który napędza firmę, a nie ją spowalnia

Obszary do weryfikacji:

1. Opracowywanie KPI (Key Performance Indicators) oraz systemu monitorowania KPI

Jak powinny być określane cele dla KPI, aby wspierały poprawę efektywności, a nie były tylko liczbą, z którą nikt się nie identyfikuje?

2. Dogłębna Analiza Przyczyn Źródłowych (RCA (Root Cause Analysis)

Jaka jest przyczyna pojawiających się wyzwań i problemów? Jak przeprowadzić proces zbierania danych do analizy?

 

3. Ciągłe doskonalenie (Continious improvement) procesów

Jak wprowadzić moduł samodoskonalenia, który wspiera zespoły w rozwoju?

4. Opracowywanie procedur

Jak mądrze wcielać skuteczne standardy, żeby nie zabijać efektywności nadmierną biurokracją?

 

5. Mapowanie procesów

Jak przeprowadzić wizualizację procesów?

6. Jasny podział odpowiedzialności

Jak odpowiednio zdefiniować role w procesie oraz określić poziom odpowiedzialności za podjęte działania?

Skontaktuj się ze mną już dziś, a znajdę rozwiązanie dla Twoich wyzwań.

Umów bezpłatną konsultację