5 Zasad Managera Które U Mnie Działają

5 Zasad Managera Które U Mnie Działają

1. Miej Jasne Cele. 

To Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby mieć jasne cele. 

Cele nie muszą być zawsze super SMART. Cele mają za zadanie wyznaczyć Ci kierunek i pomagać podejmować decyzje dotyczące priorytetów. 

Uzgodnij z przełożonym czego od Ciebie oczekuje.  

Uzgodnij sam ze sobą co chcesz osiągnąć. 

Uzgodnij z podwładnymi cele dla Twojego zespołu. 

2. Zadbaj O Kontakt Z Przełożonym 

To Ty jesteś odpowiedzialny za swój kontakt z przełożonym. 

Ustal z nim regularne spotkania, gdzie będziecie mogli porozmawiać o wynikach, trudnościach i priorytetach. 

Regularnie proś o feedback. 

3. Zadbaj O Kontakt Z Zespołem 

To Ty jesteś odpowiedzialny za swój kontakt z zespołem 

Ustal regularne spotkania zespołu. 

Ustal regularne spotkania 1:1 z każdym z pracowników. 

Regularnie udzielaj feedbacku. 

Miej czas dla ludzi.

4. Stwórz Stabilne Procesy 

To Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby procesy w twoim zespole funkcjonowały. 

Twój zespół jest odpowiedzialny za osiąganie wyników, ale Ty jesteś odpowiedzialny za stworzenie im odpowiednich warunków do osiągania tych wyników. 

Ustal z zespołem jak procesy powinny przebiegać. 

Zadbaj o odpowiednie sformalizowanie procesów, w taki sposób, żeby formalizacja pomagała a nie była zbędnym obciążeniem. 

Zadbaj o regularny przegląd procesów. 

Zadbaj o odpowiednie opomiarowanie procesów – musisz wiedzieć, czy proces działa dobrze czy nie. 

5. Zadbaj O Odpowiednie Kompetencje W Dziale 

To Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby Twój zespół miał odpowiednie kompetencje i umiejętności. 

Zadbaj o zidentyfikowanie niezbędnych kompetencji i umiejętności. 

Zadbaj o to, żeby kluczowe kompetencje i umiejętności posiadało jak najwięcej osób. 

Zadbaj o to, żeby każdą kompetencję i umiejętność posiadały przynajmniej 2 osoby (dla każdej czynności wykonywanej przez zespół musisz istnieć “zastępstwo” na wypadek urlopu, choroby czy innej nieobecności).   

+ Dbaj O Siebie

Miej czas dla siebie.

Miej czas na myślenie.

Zapisz się do newslettera