Odkrywanie Przyczyn Źródłowych z Techniką 5Why w Analizie RCA

Seria o RCA (Root Cause Analysis) – Część 1: Technika 5Why

W świecie biznesu, gdzie każdy problem ma znaczący wpływ na wyniki końcowe, kluczowe jest nie tylko identyfikowanie wskaźników KPI, ale również zrozumienie i rozwiązywanie przyczyn źródłowych problemów. W tej części naszej serii o RCA (Root Cause Analysis) skupimy się na popularnej i skutecznej metodzie identyfikacji przyczyn źródłowych: technice 5Why.

Co to jest 5Why?

5Why to prosta, lecz potężna technika stosowana w procesie identyfikacji przyczyn źródłowych, która polega na zadawaniu pytania „Dlaczego?” pięciokrotnie. Celem tej metody jest dotarcie do rdzenia problemu, wykraczając poza powierzchowne przyczyny.

Jak Stosować 5Why?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której występuje opóźnienie w dostawie do klienta. Proces wygląda następująco:

  1. Dlaczego? Opóźnienie wynika z późnego zakończenia produkcji.
  2. Dlaczego? Produkcja rozpoczęła się za późno.
  3. Dlaczego? Brakowało niezbędnych materiałów.
  4. Dlaczego? Dostawca przesłał je z opóźnieniem.
  5. Dlaczego? Dostawca otrzymywał częste zmiany zamówień.

Kluczowe jest tutaj nie zadowalanie się pierwszą, najbardziej oczywistą odpowiedzią, ale dążenie do odkrycia głębszych przyczyn.

Wartość Techniki 5Why

Metoda 5Why pomaga w identyfikacji faktycznych przyczyn problemów, które często są pomijane. Zamiast skupiać się na tymczasowych rozwiązaniach lub powierzchownych przyczynach, technika ta pozwala na głębsze zrozumienie problemu i tworzenie trwałych rozwiązań.

Zastosowanie w Praktyce

Wiele firm zna i rozumie teorię 5Why, lecz niestety nie stosuje jej na co dzień. Kluczem do sukcesu jest regularne wykorzystywanie tej techniki i wdrażanie jej w kulturę organizacyjną.

Podsumowanie

5Why to potężne narzędzie w arsenale każdego menedżera i analityka. W następnym wpisie serii o RCA, omówimy kolejną technikę – diagram Ishikawy, często nazywany diagramem śniętej ryby. Zapraszam do śledzenia serii i wdrażania tych metod w swojej pracy.

Zapisz się do newslettera