Zastosowanie Diagramu Ishikawy w Root Cause Analysis: Praktyczne Porady

Wprowadzenie do RCA i Diagramu Ishikawy

Root Cause Analysis (RCA) jest fundamentalnym narzędziem w zarządzaniu jakością i ciągłym doskonaleniem procesów. W naszej serii o RCA, w części drugiej, skupiamy się na jednym z najbardziej efektywnych narzędzi stosowanych w tej metodologii – Diagramie Ishikawy, znany również jako diagram rybiej ości lub diagram śniętej ryby. Stworzony przez Kaoru Ishikawe, japońskiego teoretyka zarządzania jakością, diagram Ishikawy pomaga zespołom wizualizować potencjalne przyczyny problemów w celu ich efektywnego rozwiązania.

Jak Działa Diagram Ishikawy w RCA?

Diagram Ishikawy to narzędzie, które ułatwia identyfikację i analizę potencjalnych przyczyn problemu. Podzielony jest na kategorie, takie jak:

1. Problemy związane z ludźmi (people)
2. Problemy związane z procesem (process)
3. Problemy związane z maszynami/narzędziami (equipment)
4. Problemy związane z surowcami/komponentami (materials)
5. Problemy związane ze środowiskiem zewnętrznym (environment)
6. Problemy związane z zarządzaniem (management)

źródło: wikipedia

Źródło: Wikipedia

Praktyczne Zastosowanie Diagramu Ishikawy w RCA

W praktyce, stosowanie diagramu Ishikawy rozpoczyna się od zebrań zespołowych, podczas których rysowany jest diagram. W formie burzy mózgów uczestnicy sesji rozpisują potencjalne przyczyny problemów w poszczególnych kategoriach. Następnie, zespół wybiera te przyczyny, które mogą być głównymi czynnikami problemów, i dokładniej je analizuje, często wykorzystując metodę 5Why do pogłębienia analizy.

Kiedy Stosować Diagram Ishikawy?

Diagram Ishikawy jest szczególnie przydatny, gdy problem jest złożony i nie ma jednego, oczywistego źródła. Pozwala na szerokie spojrzenie na problem i identyfikację mniej oczywistych przyczyn. Jest to kluczowe, gdy standardowe metody analizy problemu, takie jak 5Why, mogą nie być wystarczające.

 

Następny Odcinek

Już wkrótce, w kolejnym odcinku serii RCA, przyjrzymy się wykresowi Pareto – kolejnemu narzędziu nieocenionemu w analizie przyczyn problemów. Stay tuned!

Słowa kluczowe: Diagram Ishikawy, Root Cause Analysis, RCA, analiza przyczyn problemów, zarządzanie jakością, metoda 5Why, wykres Pareto.

Zapisz się do newslettera